Operator koparki jednonaczyniowej do 0,8 m3, klasa III

Wymagania

Zakres tematyczny zajęć

Ilość godzin zajęć teoretycznych - 116
Ilość godzin zajęć praktycznych – 60 + ( dodatkowo 26 h w przypadku braku udokumentowanego miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności)

Rodzaj zaświadczenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz książeczka operatora wydawane przez Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego

 

Operator ładowarki jednonaczyniowej do 2,5 m3 klasa III

Wymagania

Zakres tematyczny zajęć:

Ilość godzin zajęć teoretycznych – 116 h
Ilość godzin zajęć praktycznych – 60 + (26 h w przypadku braku udokumentowanego miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności)

Rodzaj zaświadczenia:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz książeczka operatora wydawane przez Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego.