Zakres kursu:

warsztaty psychologiczne, strukturę organizacyjną, zasady działania ośrodków pomocy, regulamin i obowiązki opiekunki, cechy opiekunki i współpracę ze środowiskiem, postępowanie w przypadku choroby i w okresie zdrowienia, higienę chorego i zabiegi pielęgnacyjne na zlecenie lekarza, zasady żywienia – rodzaje diet, postępowanie w przypadku schorzeń poszczególnych układów wewnętrznych, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, starość jako etap rozwoju, czuwanie i pomoc dla umierającego, praktykę w Domu Pomocy Społecznej.


Czas trwania: od 85. do 100. godzin

Wymagania:

ukończony 18. rok życia, posiadanie książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Szkolenie jest realizowane na zlecenie dla grup zorganizowanych


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Atuty:

przygotowanie do sprawowania opieki nad osobami starszymi


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.