Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

Szkolenia sprzedażowe

1.       SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH

Cel

przyuczenie do pracy w charakterze sprzedawcy

Czas trwania

90 godzin

Wymagania

minimum wykształcenie zawodowe

Zakres

podatek VAT, etykę w zawodzie, obsługę kas fiskalnych,  kody kreskowe, ćwiczenia na kasach sklepowych, organizację pracy i odpowiedzialność materialna, reklamę i marketing, towaroznawstwo, profesjonalną obsługę klienta, obsługę komputera, zarządzanie obrotem, podstawowe zasady GHP i GMP

Istnieje możliwość rozszerzenia kursu o dodatkowe zagadnienia:
* fakturowanie

* zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) i praktyki produkcyjnej (GMP)

Dokument  po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

 

2.       OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

Cel

przyuczenie do zawodu kasjera sklepowego, uzupełnienie wiedzy do kursów handlowych

Czas trwania

30 - 40 godzin

Wymagania

wykształcenie zawodowe

Zakres

kultura wykonywania zawodu, zasady organizacji pracy kasjera i odpowiedzialności materialnej, kody kreskowe, podatek od wartości dodanej, budowę elektronicznych kas sklepowych, ćwiczenia z wykorzystaniem kasy fiskalnej. Może być samodzielną jednostką kursową lub modułem uzupełniającym

Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

3.       FAKTUROWANIE

Cel

przekazanie słuchaczom wiadomości oraz przyuczenie w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na stanowisku kasjer fakturzysta, uzupełnienie wiedzy do kursów administracyjno-biurowych

Czas trwania

50 godzin

Wymagania

wykształcenie zawodowe

Zakres

organizacja pracy kasjera, odpowiedzialność materialna, kulturazawodu,

środowisko Windows, edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, podstawy Internetu, komputerowe programy fakturujące, m.in. Symfonia. Może być samodzielną jednostką kursową lub modułem uzupełniającym

Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN