Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

Matura-informacje

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego 

 

Podstawa prawna:

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie

   szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu egzaminu

   gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r. , poz.959).

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

   szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

   i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r.. , poz.843).

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie

   świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jedn. Dz.U

   z 2014 r. , poz.893).

 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.

    2156, ze zmianami).

 

• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

    (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr.123, poz. 678, z późniejszymi zmianami).

 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.

    z 2014 r. poz.1182, ze zmianami).

 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GłÓWNYM

(dla absolwentów wszystkich typów szkół)

 

                                                            Część ustna egzaminu maturalnego

 


Od 9 do 22 maja
(oprócz 13 i 20 maja)


język polski
język mniejszości narodowych
język łemkowski
język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzony
w szkołach według harmonogramów
ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych


Od 5 do 25 maja
(oprócz 6, 13, i 20 maja)Języki obce nowożytne

 

 

                                                             Część pisemna egzaminu maturalnego

                  Maj

                                   Godzina 9:00

4

piątek

język polski - pp*

7

poniedziałek

matematyka - pp*

8

wtorek

język angielski - pp*

11

piątek

Wiedza o społeczeństwie - pr*

 

*pp –poziom podstawowy

*pr – poziom rozszerzony

 


 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

10 maja 2018 r.

 

Sklad Komisji:

 1. p. Hanna Rostek-Sobańska – przewodniczący
 2. p. Irena Pałaś – ZSTZ Radzymin - członek

 

 

Lp.

Godz.

Od - do

Imię i nazwisko

1.

14.00 – 14.30

Michał Banaś

2.

14.15 – 14.45

Martyna Dąbrowska

3.

14.30 – 15.00

Mariusz Karpiński

4.

15.15 – 15.45

Barbara Kozoń

5.

15.30 – 16.00

Karolina Krawczyk

Ogłoszenie wyników

6.

16.15 – 16.45

Mirosław Maniecki

7.

16.30 – 17.00

Przemysław Matusiak

8.

16.45 – 17.15

Aneta Sienkiewicz

9.

17.30 – 18.00

Michał Wilkowski

10.

17.45 – 18.15

Dorota Witkowska

11.

18.00 – 18.30

Krzysztof Wyszyński

Ogłoszenie wyników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

15 maja 2018 r.

 

Sklad Komisji:

 

 1. p. Małgorzata Sieroszewska– przewodniczący
 2. p. Małgorzata Zwolska – ZSTZ Radzymin - członek

 

Lp.

Godz.

Od - do

Imię i nazwisko

1.

16.30 – 16.45

Michał Banaś

2.

16.50 – 17.05

Martyna Dąbrowska

3.

17.10 – 17.25

Mariusz Karpiński

4.

17.30 – 17.45

Barbara Kozoń

5.

17.50 – 18.05

Karolina Krawczyk

Ogłoszenie wyników

6.

18.15 – 18.30

Mirosław Maniecki

7.

18.35 – 18.50

Przemysław Matusiak

8.

18.55 – 19.10

Aneta Sienkiewicz

9.

19.15 – 19.30

Michał Wilkowski

10.

19.30 – 19.45

Dorota Witkowska

11.

19.50 – 20.05

Krzysztof Wyszyński

Ogłoszenie wyników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Wykaz lektur obowiązujących na egzaminie maturalnym od 2015 r.

 

 1. Jan Kochanowski – Wybrane fraszki, Treny I, V, VII, VIII, IX, X

 2. Molier – „Świętoszek” lub „Skąpiec”

 3. Aleksander Fredro – „Zemsta”

 4. Adam Mickiewicz – „Dziady” część II, „Reduta Ordona”

 5. Henryk Sienkiewicz- wybrana powieść historyczna („Quo vadis”, „Potop”, „Krzyżacy”

 6. „Bogurodzica”

 7. Jan Kochanowski- wybrane pieśni

 8. Adam Mickiewicz „Dziady” część III, „Pan Tadeusz”

 9. Bolesław Prus „Lalka”

 10. Stanisław Wyspiański „Wesele”

11. Witold Gombrowicz „Ferdydurke”