Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

Projekty Unijne - bezpłatne

 

 

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Oddział w Radzyminie prowadzi rekrutację do projektu

„Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”

 

1. Kierowca wózków jezdniowych - (wykształcenie min. Podstawowe/gimnazjalne)

2. Artystyczne układanie roślin, florysta - wykształcenie min. Średnie

 

Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane wszystkie chętne osoby tj.

 

 -pracujący w tym samozatrudnieni, bezrobotni w tym zarejestrowani w urzędach pracy, bierni zawodowo, uczniowie/studenci spełniający łącznie nastepujące warunki:

 

 1. Wiek powyżej 18 roku życia - osoby dorosłe

 2. zamieszkują pracują bądź uczą się na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

 

Zainteresowanych  zapraszamy do Sekretariatu Zakładu


p. nr 100 w godz. 8.00 – 15.00

telefon: 22 786-63-10

 

 

 

Karta zgłoszenia:

 

pobierz

 

Strona internetowa projektu:

http://www.kawalifikacjedlamazowsza.zdz.edu.pl

 


 

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Oddział w Radzyminie prowadzi rekrutację do projektu

„Szkoła nowych możliwości”

 

 

Projekt skierowany jest do: 

Uczniów/Uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie znajdującej się w Radzyminie, kształcącej w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, kucharz, fryzjer, sprzedawca

Kandydaci/Kandydatki na zajęcia pozalekcyjne deklarujący/e udział w Projekcie muszą spełniać poniżej wymienione warunki formalne:  

 1. zgłoszenie z własnej inicjatywy chęci uczestnictwa w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe z zakresu dodatkowych zajęć specjalistycznych
 2. być Uczniem/Uczennicą danej Szkoły kształcącym/cą się w odpowiednim zawodzie
 3. podanie danych osobowych do celów ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości,
 4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 

 

Projekt przewiduje:

 1. wzrost umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych
 2. wzrost kompetencji personalnych i społecznych poprzez udział w Innowacyjnym Programie Doradztwa Zawodowego.
 3. wzrost umiejętności zawodowych i społecznych poprzez udział w praktykach zawodowych,

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Zadanie 1 Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Warszawie

Zajęcia pozalekcyjne w ramach tego Zadania realizowane będą obejmowały następujący zakres:

 • Zajęcia grupowe składające się z 5 modułów w ilości 25 godzin. Łącznie 26 grup, w wymiarze 1 spotkanie x tydzień x 2 godziny
 • Indywidualne konsultacje z uczniami w wymiarze 2 godzin
 1. Zadanie 2 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uzyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Radzyminie.

W ramach realizacji zadania 2 zostaną zorganizowane specjalistyczne szkolenia:

- kurs „Carving” – projektowanie i wykonywanie elementów i kompozycji z owoców i warzyw w wymiarze 40 godzin

- kurs „Naprawa i renowacja mebli stylowych” – materiały i techniki naprawy i wykończenia powierzchni mebli dawnych przy wykorzystaniu technik historycznych i współczesnych, demontaż mebli, wzmocnienie konstrukcji, oczyszczanie, sklejanie, uzupełnianie ubytków, zafomirowanie, woskowanie, politurowanie - w wymiarze 40 godzin.

- kurs „Wizaż i stylizacja paznokci” – zagadnienia kosmetyki, w tym anatomii i materiałoznawstwa, makijaż –różne techniki i rodzaje – wymiarze 60 godzin

Zajęcia dodatkowe będą prowadzone w oparciu o programy nauczania, a większość 
z nich będzie prowadzona systemem dualnym (część teoretyczna + część praktyczna).

Na zakończenie dodatkowych zajęć specjalistycznych każdy uczestnik dostanie zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wzorem do Rozporządzenia MEN.

 1. Zadanie 3 – Praktyki zawodowe

W praktykach zawodowych uczestniczyć będą uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radzyminie kształcący się na kierunkach mechanik pojazdów samochodowych – 12 osób, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych -3 osoby, stolarz – 3 osoby, kucharz – 4 osoby, fryzjer – 4 osoby, sprzedawca 4 osoby.

Praktyki będą płatne i będą obejmowały 150 godzin i zostaną zrealizowany w okresie śr. 4 tygodni podczas wakacji szkolnych.

 

 

Zainteresowanych uczniów zapraszamy do Sekretariatu Zakładu


p. nr 100 w godz. 8.00 – 14.00

Okres realizacji projektu: 11.2016r. – 06.2018r.
 

 

Do pobrania:

 1. Regulamin_uczestnictwa

 

 2. Formularz_zgłoszeniowy

 3. Deklaracja_uczestnictwa