Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

O nas

Historia szkoły

Zasadniczą Szkołę Zawodową Zakładu Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Radzyminie powołano do życia dekretem z dnia 7 lipca 1970 r. Uroczystego otwarcia dokonano 1 lutego 1971 r. Do pierwszej klasy o kierunku nauczania drzewny, specjalność-stolarz bednarz i stolarz meblowy przystąpiło 39 uczniów. Byli to uczniowie z różnych miejscowości różnych środowisk. 35 uczniów otrzymało miejsce w szkolnym internacie. Dyrektorem zakładu produkcyjnego, powstałego tuż przy szkole, w którym uczniowie odbywali praktyki zawodowe została mgr inż. Janina Powiertowska, natomiast dyrektorem pedagogicznym w zakresie realizacji programu nauczania mgr Maria Rawińska. Pierwsi nauczyciele naszej szkoły to m.in. Maria Jaworczak, Zofia Krówczyńska, Irena Roszkowska, Wojciech Bąbała, Jan Ryjak, Jan Łazur, Zdzisław Kowalczyk, Witold Knecht, Zygmunt Topolski, Tadeusz Rasiński, Stanisław Dziedzic. Pierwsze lata działalności naszej szkoły były bardzo trudne. Brakowało kadry pedagogicznej odpowiedniej do tego typu szkoły. Brakowało książek fachowych, pomocy naukowych, określonego programu nauczania. Praktyki uczniowskie również były utrudnione, ponieważ zakład produkcyjny pozostawał nadal w rozbudowie. Mimo wielu przeciwności, ale przy ogromnym zrozumieniu i współpracy poradzono sobie z problemami.

Rok szkolny 1972/73 był nietypowy, ponieważ obok chłopców z „bednarki” i „stolarki” pojawiły się „dziewiarki” i to aż 40 dziewcząt. Trudno więc było spokojnie wysłuchać przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania, kiedy chłopcy „strzelali oczami” na wszystkie strony. W szkole odbywały się liczne akademie, spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawy taneczne, wycieczki jedno- i wielodniowe. Brano też udział w festynach, marszach, manifestacjach, rajdach pieszych i rowerowych.


Od 1974 roku
nowym dyrektorem szkoły został p. Edward Sokół. Szkoła liczyła 128 uczniów, w tym 74 to stolarze, 15 uczniów to bednarze i 37 dziewcząt klasy trzeciej dziewiarskiej.


Z dniem 1 września 1976 r
. w naszym budynku otwarto Szkołę Przysposobienia Zawodowego, a nowa pani dyrektor Alina Wiszowata objęła swoje obowiązki. Okazało się, że praca w szkole zawodowej nie jest łatwa i wymaga dużej odporności.

Październik 1978 r. wszystkie sprawy polityczne, społeczne inne zeszły zupełnie na boczny tor, kiedy Telewizja Polska o godz. 18.00 nadała pierwsze wiadomości o wyborze kardynała, arcybiskupa krakowskiego na Papieża. Karol Wojtyła Jan Paweł II – Papież Polak. W szkole przez dłuższy czas nie mówiono o niczym innym.

W 1979 r. wprowadzono nowy kierunek nauczania w zawodzie kierowca-mechanik samochodowy. Nowy kierunek znalazł dużą ilość chętnych uczniów. Wychowawstwo nad czterdziestoosobową grupą chłopców objął dyrektor szkoły mgr Bogdan Tomaszewski.

Rok 1980 był szczególny. Mijało właśnie 10 lat od istnienia naszej szkoły, a sytuacja w kraju zaostrzała się, dlatego dyrektor Bogdan Tomaszewski zalecił nauczycielom zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie się uczniów w szkole, aby nie dopuścić do jakichkolwiek wykroczeń pozaregulaminowych. Zachodziły zmiany wśród kadry pedagogicznej, pojawili się bowiem nauczyciele: Henryka Chojnacka, Tadeusz Jędrasik, Wiesław Rudnik, Jan Romanko, Robert Lenart, Mieczysław Pawlukiewicz, Barbara Modzelewska, Grzegorz Jagiełło, Czesław Misiewicz, Jerzy Zwolski, Tadeusz Regulski, a w dalszych kilku latach: Hanna Gryglewicz, Władysław Kolatorski, Krzysztof Drzazgowski, Krystyna Ziemichód, Lucjanna Witfer, Maria Kopka, Barbara Rogulska, Krzysztof Olszewski, Liliana Dąbrowska, Artur Ziemichód. W szkole prężnie działają koła: fotograficzne, matematyczne, historyczne, SKS, muzyczne, odnotowano już pewne sukcesy.

Rok 1988 był dla szkoły bardzo ważny, ponieważ szkoła w Radzyminie z dniem 1 września przestała być filią szkoły warszawskiej, otrzymując status szkoły samodzielnej. W tym to właśnie roku do nauki przystąpiło 218 uczniów. Po raz pierwszy od 19 lat istnienia szkoły liczba uczniów przekroczyła dwie setki. Jak na warunki lokalowe szkoły jest to bardzo dużo. Cztery sale lekcyjne już nie wystarczają, a liczba uczniów ponad 30 w jednej klasie jest już ponad przyjęte normy, biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że młodzież uczęszczająca do szkół zawodowych nie należy do „aniołków”, a stąd i dużo większe kłopoty wychowawcze. Na jednej z Rad Pedagogicznych padł pomysł nadania imienia szkole. Były różne propozycje m.in. instruktor Czesław Koc zaproponował na patrona szkoły Tadeusza Kościuszkę, jednak z ogromnym entuzjazmem przyjęto propozycję Edwarda Sokoła, by nasza szkoła nosiła imię kapitana Stefana Pogonowskiego, bohatera bitwy pod Radzyminem.


25 maja 1991 r.
odbyło się bardzo uroczyste nadanie imienia naszej szkole. Nasza placówka prężnie działa. Uczniowie rozwijają swe talenty w różnych organizacjach i kołach zainteresowań: ZHP, LOK, SKS, koło strzeleckie, koło fotograficzne, koło matematyczne, koło szachowe, koło techniczno-racjonalizatorskie. Zdobywamy coraz więcej dyplomów, pucharów, listów pochwalnych.

W 1991 roku w naszym budynku powstał nowy typ szkoły- Liceum Zawodowe o specjalności mechanik pojazdów samochodowych. Lata mijały, doczekaliśmy się pierwszej studniówki oraz egzaminu maturalnego. Potem były następne i następne, ale zawsze jednakowo przeżywane zarówno przez uczniów jak i przez nauczycieli.

Rok 1999 to okres sukcesów sportowych naszych uczniów, którzy w turniejach halowych oraz zawodach zajmowali I i II miejsce.


W 2001 roku
nasz uczeń Grzegorz Całun otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Mimo „pełnych” klas i chętnych do dalszej nauki w Liceum Zawodowym dyrektor Bogdan Tomaszewski otrzymał akt likwidacji szkoły publicznej ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego.


W 2002 roku
funkcję dyrektora szkół przejęła mgr inż. Henryka Chojnacka, dlatego mówimy o szkołach, ponieważ od wielu lat działa szkoła dla dorosłych.


Rok 2006 to rok
rozpoczęcia pracy na stanowisku dyrektora szkół  mgr Hanny Rostek-Sobańskiej.


 
O szkole

klasy wielozawodowe (3 lata)
Uczniowie kształcą się w wybranych zawodach. Uczeń wybiera zawód i miejsce praktyki zawodowej, natomiast szkoła zapewnia kształcenie ogólne i zawodowe.


klasa w zawodzie stolarz (3 lata)

zajęcia praktyczne odbywają się na miejscu w warsztacie stolarskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Szkoła zapewnia kształcenie ogólne i odbycie praktyki zawodowej. Nauczanie przedmiotów zawodowych i teoretycznych odbywa się odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 35 godzin tygodniowo.

 

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub u pracodawcy. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorowany jest w krajach Unii Europejskiej. Uczniowie w czasie nauki w szkole mają możliwość zdobycia wielu umiejętności w ramach kursów zawodowych realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego np.
w zakresie informatyki, obsługi wózków widłowych, obsługi kas fiskalnych, prowadzenia

własnej firmy.


Szkoła posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2009.