Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

Historia szkoły

Branżowa Szkoła I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie
powołana z dniem 1 września 2017 r. jest spadkobiercą tradycji Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego zajmującego się od pół
wieku kształceniem wysoko wykwalifikowanych pracowników dla potrzeb
lokalnego rynku.
 
Zasadniczą Szkołę Zawodową ZDZ w Radzyminie powołano do życia dekretem z
dnia 7 lipca 1970 r. Pierwszym dyrektorem szkoły była Pani Maria Rawińska
 
Szkoła cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży - w roku szkolnym
1973/1974 było 123 uczniów (stolarzy, bednarzy i dziewiarek). Dyrektorem
szkoły został Pan Edward Sokół.
 
W 1978 r. dyrektorem szkoły został Pan Bogdan Tomaszewski. W 1979 r.
wprowadzono nowy kierunek nauczania w zawodzie kierowca-mechanik
samochodowy. Nowy kierunek znalazł dużą ilość chętnych uczniów.
 
Przełomowym rokiem w życiu społeczności szkolnej był rok 1991. 25 maja 1991
r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia kpt. Stefana Pogonowskiego,
bohatera Bitwy Warszawskiej. W tym samym roku oprócz ZSZ powstało Liceum
Zawodowe o specjalności mechanik pojazdów samochodowych, które istniało do
2001 r.
 
W kolejnych latach oprócz szkół dla młodzieży w ZDZ powstały szkoły dla
dorosłych: technikum uzupełniające, policealne studium zawodowe o kierunku:
technik informatyk, technik rachunkowości, asystent osoby niepełnosprawnej
oraz liceum ogólnokształcące.
 
Rok 2002 to zmiana na stanowisku dyrektora. Pan Bogdan Tomaszewski odszedł
na emeryturę i przekazał swoje obowiązki Pani Henryce Chojnackiej.
 
W roku 2006 funkcję dyrektora szkoły objęła Pani Hanna Rostek - Sobańska.
 
21 maja 2016 r. szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia nadania imienia im.
kpt. Stefana Pogonowskiego. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych
gości m.in. członkowie rodziny patrona, władze samorządowe oraz  prezes ZDZ
w Warszawie.
 
W 2018 r. funkcję dyrektora szkoły objęła Pani Bernadetta Stwora.
 
Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią o czym świadczy duży nabór. W klasach
wielozawodowych uczy się 150 uczniów. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe
u pracodawców jako pracownicy młodociani. Najbardziej popularne zawody to:
 
- stolarz
 
- kucharz
 
- sprzedawca
 
- cukiernik
 
- fryzjer
 
- mechanik samochodowy