Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

Rekrutacja

Protokół Nr 3  z posiedzenia komisji rekrutacyjnej

z dnia 18 lipca 2016 r.

Komisja w składzie:

       1. Krystyna Ziemichód- przewodniczący

       2. Anna Burza – członek

       3. Władysław Kolatorski - członek

Komisja rekrutacyjna w dniu 18 lipca 2016 r. podaje listę uczniów przyjętych

      do  klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ im. kpt. Stefana

      Pogonowskiego ul. Komunalna 6 w roku szkolnym 2016/2017

 

 

L.p.

Nazwisko i imię

kandydata

Wybrany zawód

1.

Artomski Hubert

stolarz

        2.

Bartkiewicz Katarzyna

fryzjer

 3.

Buraczyński Paweł

mechanik pojazdów samochodowych

 4.

Buśko Sebastian

sprzedawca

 5.

Chojnacki Jakub

mechanik pojazdów samochodowych

 6.

Cichocka Patrycja

fryzjer

 7.

Dąbrowski Piotr

ogrodnik

 8.

Dmowski Dawid

stolarz

 9.

Dudek Magdalena

cukiernik

10.

Jastrzębska Angelika

kucharz

 11.

Kopka Adrian

kucharz

 12.

Kornacki Patryk

stolarz

 13.

Kurek Mateusz

stolarz

 14.

Lipska Sylwia

fryzjer

 15

Marcinkiewicz Klaudia

fryzjer

 16.

Marciszyn Sebastian

mechanik pojazdów samochodowych

 17

Michałowski Mateusz

kucharz

 18.

Olszewski Igor Piotr

mechanik pojazdów samochodowych

 19.

Pawlak Klaudia

fryzjer

 20.

 Pawluk Zuzanna

 sprzedawca

 21.

 Pisarek Adam

 mechanik pojazdów samochodowych

22.

 Pisarek Natalia

 fryzjer

23.

 Rasińska Małgorzata Weronika

 fryzjer

 24.

 Rembelski Piotr

 elektromechanik pojazdów samochodowych

 25.

 Sobczak Edyta

 fryzjer

 26.

 Sobolewski Adrian

 stolarz

 27.

 Szczygłowski Norbert

 stolarz

 28.

 Wójcik Kamila

 kucharz

 29.

 Stefaniak Damian

 kucharz

 30.

 Stefańska Barbara

 kucharz

 31.

 Wojda Mateusz

 kucharz

 32.

 Wrona Paulina

 sprzedawca

 33.

 Wysocka Urszula

 cukiernik

 34.

 Zaremba Piotr

 monter sieci inst. i urządzeń sanitarnych

 

 

Lista uczniów klasy I A Zasadniczej Szkoły Zawodowej

w roku szkolnym 2016/2017

 

L.p.

Nazwisko i imię

kandydata

Wybrany zawód

 1.  

Buraczyński Paweł

mechanik pojazdów samochodowych

 1.  

Buśko Sebastian

sprzedawca

 1.  

Chojnacki Jakub

elektromechanik pojazdów samochodowych

 1.  

Cichocka Patrycja

sprzedawca

 1.  

Jastrzębska Angelika

kucharz

 1.  

Kopka Adrian

kucharz

 1.  

Marciszyn Sebastian

mechanik pojazdów samochodowych

 1.  

Michałowski Mateusz

kucharz

 1.  

Olszewski Igor Piotr

mechanik pojazdów samochodowych

 1.  

Pawluk Zuzanna

sprzedawca

 1.  

Pisarek Adam

mechanik pojazdów samochodowych

 1.  

Rasiński Przemysław

kucharz

 1.  

Rembelski Piotr

elektromechanik pojazdów samochodowych

 1.  

Stefaniak Damian

kucharz

 1.  

Stefańska Barbara

kucharz

 1.  

Wojda Mateusz

kucharz

 1.  

Wrona Paulina

sprzedawca

 1.  

Wójcik Kamila

kucharz

 1.  

Zborowski Konrad

mechanik pojazdów samochodowych

 

 

Lista uczniów klasy I B Zasadniczej Szkoły Zawodowej

w roku szkolnym 2016/2017

 

L.p.

Nazwisko i imię

kandydata

Wybrany zawód

 1.  

Artomski Hubert

stolarz

 1.  

Bartkiewicz Katarzyna

fryzjer

 1.  

Cylka Wiesław

stolarz

 1.  

Dąbrowski Piotr

ogrodnik

 1.  

Dmowski Dawid

stolarz

 1.  

Dudek Magdalena

cukiernik

 1.  

Kornacki Patryk

stolarz

 1.  

Kurek Mateusz

stolarz

 1.  

Lipska Sylwia

fryzjer

 1.  

Marcinkiewicz Klaudia

fryzjer

 1.  

Pawlak Klaudia

fryzjer

 1.  

Pisarek Natalia

fryzjer

 1.  

Rasińska Małgorzata

fryzjer

 1.  

Sobczak Edyta Karolina

fryzjer

 1.  

Sobolewski Adrian

stolarz

 1.  

Sułek Patryk

monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

 1.  

Szczepkowski Patryk

monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

 1.  

Szczygłowski Norbert

stolarz

 1.  

Truszkowski Piotr

cukiernik

 1.  

Wysocka Urszula

cukiernik

 1.  

Zaremba Jan Piotr

monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

  

Protokół Nr 2 z posiedzenia komisji rekrutacyjnej

z dnia 15 lipca 2016 r.

Komisja w składzie:

       1. Krystyna Ziemichód- przewodniczący

       2. Agata Ołownia Sarna- członek

       3. Anna Burza – członek

     4. Władysław Kolatorski – członek

Komisja rekrutacyjna w dniu 15 lipca 2016 r. podaje listę uczniów niezakwalifikowanych

     do przyjęcia do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ im. kpt. Stefana

     Pogonowskiego ul. Komunalna 6 w roku szkolnym 2016/2017

 

L.p.

Nazwisko i imię kandydata

Wybrany zawód

 1.

Ćwieczkowski Krzysztof

kucharz

 2.

Gorzkowska Natalia

fryzjer

 3.

Marcinkiewicz Klaudia

fryzjer

 4.

Matera Eryk

mechanik poj. samochodowych

 5.

Kamińska Paulina

cukiernik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego

im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie

 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi

   spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

   od 25 kwietnia od godz. 9.00 do 29 kwietnia do godz. 16.00

2. Utworzenie bazy danych od 9 maja do 18 maja do godz. 16.00

3. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły od 17 czerwca od godz. 10.00 do

   21 czerwca do godz. 16.00.

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum

   i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność

   z oryginałem przez gimnazjum) od 24 czerwca od godz. 11.00 do 28 czerwca do godz.16.00

5. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez

     komisje rekrutacyjne – od 29 czerwca do godz. 15.00

6. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

   niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane

   w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu

   kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

   15 lipca do godz. 16.00.

7. Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

     kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia

     w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia

     o wyborze tej szkoły- od 18 lipca od godz. 9.00 do 19 lipca do godz. 16.00.

8. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia

     gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz

     zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej

     nauki zawodu- od 18 lipca od godz. 9.00 do 25 lipca do godz. 16.00

9. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 26 lipca do 16.00

10. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 26 lipca

     do 16.00

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z dokumentami

   potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

   rekrutacyjnym- od 27 lipca od godz. 9.00 do 2 sierpnia do godz. 16.00.

2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez

   komisje rekrutacyjne- od 3 sierpnia od godz. 9.00 do 5 sierpnia do godz. 16.00.

3. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

   niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane

   w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo

   niezakwalifikowaniu, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia-

   22 sierpnia.

4. Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

     kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia

     w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia

     o wyborze tej szkoły- 22 sierpnia.

5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia

   gimnazjum i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz

   zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej

   nauki zawodu- od 23 sierpnia od godz. 8.00 do 25 sierpnia do godz. 16.00

6. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 26.08. do 16.00

7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc- 26.08.16.00

 

 

 


 

 

 

Zarządzenie Nr 1

Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Radzyminie z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie rekrutacji uczniów na rok szkolny

2016/2017

 

Na podstawie art. 20f ust 2 pkt 1, art. 20h ust 6 pkt 3, art. 20j ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. ze zmianami) § 1-2, §4-12, §14 ust 1

pkt 4, § 15 ust 2 pkt 1,2, § 17-18 Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie

sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U.z 2015 r.)

Zarządzenia Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r.,

zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję rekrutacyjną przeprowadzającą postępowanie rekrutacyjne

       w składzie:

       1. Krystyna Ziemichód- przewodniczący

       2. Władysław Kolatorski- członek

       3. Agata Ołownia-Sarna- członek

       4. Anna Burza- członek

       5. Agnieszka Gajdek- członek

§ 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków

       lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Krystynie Ziemichód.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się

       z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni

       i godziny posiedzeń komisji.

§ 7. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

§ 8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza

       ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

§ 9. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział

       co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

§ 10. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania

       informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą

       naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli innych

       pracowników szkoły.

§ 11. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia

       komisji rekrutacyjnej , imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji

       obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub

       rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji

       rekrutacyjnej.