Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

Wydarzenia

25 rocznica nadania imienia

 

21 maja 2016 roku to dzień bardzo ważny dla społeczności Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie . Z okazji 25 rocznicy nadania imienia szkole odbyła się uroczystość rozpoczęta Mszą Św. w Kolegiacie Radzymińskiej, którą koncelebrowali księża: Stanisław Kuć i Tadeusz Szymański. W czasie koncelebry obecni byli: członkowie Rodziny Patrona, przedstawiciele władz samorządowych na czele z Marzeną Małek- radną Sejmiku Mazowieckiego, starostą powiatu wołomińskiego- Kazimierzem Rakowskim, burmistrzem Radzymina – Krzysztofem Chacińskim i przewodniczącym Rady Miejskiej – Krzysztofem Dobrzynieckim, radni szczebla powiatowego i gminnego, prezes ZDZ w Warszawie – Robert Lenart, delegacja TPRR na czele z Janem Wnukiem, dyrektorzy szkół, przedstawiciele różnych organizacji i stowarzyszeń, liczne grono nauczycieli będących na emeryturze, absolwenci i uczniowie szkoły, mieszkańcy Radzymina i okolicznych miejscowości.

 

Dalszy przebieg uroczystości, na zaproszenie dyrektor szkoły - pani Hanny Rostek Sobańskiej, miał miejsce na terenie szkoły przy ul. Komunalnej. Przemarsz ulicami miasta w oprawie Radzymińskiej Orkiestry Dętej i udziale licznych sztandarów wywołał duże zainteresowanie mieszkańców miasta.

 

Święto w szkole rozpoczęła pani dyrektor – Hanna Rostek Sobańska, która powitała zaproszonych gości. Następnie pan Władysław Kolatorski, nauczyciel historii przybliżył sylwetkę Patrona szkoły. Głos w imieniu Rodziny Patrona zabrała pani Gena Pogonowska, która podziękowała za trud i zaangażowanie w przygotowanie tak wzruszającej uroczystości.

 

W trakcie części oficjalnej młodzież szkolna pod kierunkiem pań Krystyny Ziemichód i Edyty Horodelskiej przedstawiła interesujący spektakl muzyczno – słowny nawiązujący do sylwetki Patrona

 

Na zakończenie uroczystości głos zabrał dyrektor ZDZ w Radzyminie – pan Jerzy Stwora, który podkreślił znaczenie szkoły i zakładu dla społeczności lokalnej.

 

Jubileusz szkoły zakończono zwiedzaniem sal lekcyjnych, prezentacją dorobku szkoły, wpisami do Księgi Pamiątkowej i poczęstunkiem, przygotowanym przez rodziców uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radzyminie.

 

 
 
   
 
                                 

 

 

Wycieczka „Śladami Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

   Tradycją Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Radzyminie stało się organizowanie dla nowo przyjętych uczniów klas pierwszych wycieczek do miejsc pamięci narodowej związanych z bitwą warszawską 1920 roku. Jest to jeden z elementów wychowania patriotycznego, tym bardziej, że nasza Szkoła nosi imię kpt. Stefana Pogonowskiego, jednego z bohaterów „Cudu nad Wisłą”.
16 października 2015 r. prawie 50-osobowa grupa uczniów klas pierwszych, pod opieką Pani dyrektor Hanny Rostek-Sobańskiej oraz nauczycieli: Mirosławy Góral i Władysława Kolatorskiego udała się na kilkugodzinny objazd po polu historycznej bitwy sprzed 95 lat.
   Najpierw udaliśmy się do Mokrego, gdzie przy obelisku poświęconym majorowi Stefanowi Walterowi - dzielnemu dowódcy 29 pułku strzelców kaniowskich – uczniowie zapoznali się z okolicznościami wybuchu wojny polsko-sowieckiej oraz przygotowaniami do dramatycznej obrony Warszawy przed inwazją bolszewicką w sierpniu 1920 roku. Kilkuminutowa prelekcja - której bohaterem był major Walter - uświadomiła uczniom, na czym polegało znaczenie zwycięstwa pod Warszawą dla przyszłych losów Polski, a także całej Europy. Ponadto pierwszoklasiści zrozumieli, na czym polegał patriotyzm w przełomowych momentach  dla naszego narodu.
   Następnie wszyscy udali się na Cmentarz Poległych w Radzyminie. Zwiedzanie tej słynnej nekropolii rozpoczęto od lądowiska papieskiego, skąd w czerwcu 1999 roku swoją wizytę rozpoczynał Ojciec Święty Jan Paweł II. Historia cmentarza, gdzie spoczywa ponad 300 obrońców Warszawy, którzy zapłacili najwyższą cenę walcząc w obronie Warszawy przed agresją sowiecką wprawiła wszystkich w zadumę oraz podniosły nastrój. Przy cmentarnej Kaplicy, gdzie znajdują się urny z ziemią przywiezioną z miejsc obficie zroszonych krwią Polaków m.in. z Katynia oraz cmentarzy żołnierzy polskich 1920 r. w Grodnie, Nowogródku i Wołkowysku, uczniowie zapalili znicze i w ten sposób uczcili pamięć poległych obrońców Ojczyzny.
Na trasie wycieczki nie mogło zabraknąć pomnika w Wólce Radzymińskiej, poświęconego Patronowi naszej Szkoły kapitanowi Stefanowi Pogonowskiemu. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z biografią „Bohatera Radzymina” i skomplikowanymi dziejami naszego narodu na początku XX wieku. Chwila refleksji nad przeszłością oraz bohaterstwem  kpt. Pogonowskiego, którego postawa może być wzorem dla współczesnej młodzieży, miała ogromny walor wychowawczy.
   Ostatnim etapem naszej wycieczki była wizyta w Ossowie, gdzie poległ ksiądz Ignacy Skorupka, kapelan 236. Pułku piechoty Legii Akademickiej. Oprócz cmentarza żołnierzy polskich poległych pod Ossowem 14 sierpnia 1920 r., uczniowie odwiedzili tzw. „Dolinkę smoleńską” poświęconą 96 ofiarom tragedii pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 r. Na zakończenie wszyscy zgromadzili się obok drewnianego krzyża, gdzie poległ ks. mjr Ignacy Skorupka.
   Czterogodzinna wycieczka była niezwykle interesującą, żywą lekcją historii. Jej uczestnicy poznali nie tylko najważniejsze wydarzenia związane z „Cudem nad Wisłą” i bohaterów zmagań na przedpolach Warszawy, ale mogli również osobiście zobaczyć miejsca, które na trwałe wpisały się w narodową tradycję.
Podczas jednego ze spotkań z wiernymi Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa: „Narody, które tracą pamięć, tracą życie”. Dlatego kultywując tradycję związaną z bitwą warszawską 1920 roku dajemy wyraz przywiązania do własnej tożsamości narodowej.  Nie ulega wątpliwości, że wychowanie patriotyczne jest jednym z atutów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radzyminie.

 Opr. W. Kolatorski

 


 

Szkoła przyjazna rodzinie

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - "Szkoła Przyjazna Rodzinie"

 

„Szkoła Przyjazna Rodzinie” wystartowała

 

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” (bł. Jan Paweł II), dlatego podejmujemy trud, by zadbać o wychowanie młodego pokolenia, o przyszłość naszych dzieci i całego polskiego społeczeństwa.

 

W dniu 25 marca 2014 w Zielonce uroczyście rozpoczęto kampanię nadawania Certyfikatów „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Do programu przystąpiło 20 placówek oświatowych z terenu całego Powiatu Wołomińskiego.

 

Szanownych gości przywitała gospodarz, dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, Pani Anna Nowińska - Mróz. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się m.in.: Anna Aksamit - Senator RP, Ks. Dziekan Prałat Jan Andrzejewski, Ks. Dziekan Prałat Mieczysław Stefaniuk, siostra zakonna Dominika Steć z Domu Św. Faustyny w Ostrówku, Konrad Rytel – wicestarosta wołomiński, Andrzej Olszewski - radny powiatu wołomińskiego, Ryszard Walczak – radny powiatu wołomińskiego, Grzegorz Dudzik – burmistrz Zielonki, Grzegorz Mickiewicz – zastępca burmistrza Wołomina, Sylwia Matusiak - wiceburmistrz Marek , Zenon Popławski – zastępca wójta Wieliszewa, Małgorzata Stępień-Przygoda – burmistrz Podkowy Leśnej, Kazimierz Rakowski - wójt Klembowa, a także dyrektorzy i nauczyciele jednostek i placówek oświatowych z terenu powiatu wołomińskiego, rodzice, uczniowie oraz licznie przybyli przedstawiciele mediów.

 

Uroczystość rozpoczęła się konferencją, którą prowadził Bartosz Marczuk – dziennikarz i publicysta dziennika Rzeczpospolita, uhonorowany za swoją pracę w 2013 r. Tulipanem Narodowego Dnia Życia w kategorii Dziennikarz, społecznie działacz ZDR 3+, ojciec pięciorga dzieci.

 

Jako pierwszy głos zabrał Ksiądz Dziekan Mieczysław Stefaniuk, na wstępie witając i pozdrawiając zebranych w imieniu swoim i Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera, który ze względu na uroczystości związane z obchodami 22. rocznicy powstania diecezji warszawsko-praskiej nie mógł przybyć do Zielonki. Ksiądz Stefaniuk wyraził swoje poparcie dla idei, mówiąc: "Mam nadzieję, że ten certyfikat przyczyni się do uratowania dobrego wychowania oraz do uratowania polskich rodzin".

 

Janusz Wardak z Akademii Familijnej, podkreślił ogromną wartość słów za którymi powinny stać czyny jako najlepszy wzorzec dla własnych dzieci. Przekazywane dzieciom wartości powinny być spójne - zarówno szkoła, jak i rodzice powinni współpracować w tym zakresie.

 

Starosta Wołomiński Piotr Uściński przywołał art. 18 Konstytucji RP: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.” Stąd idea programu nadawania Certyfikatów "Szkoły Przyjaznej Rodzinie", w której promowane są tradycyjne wartości.

 

– Chcemy upowszechniać programy promujące życie w rodzinie, dotyczące wychowania dzieci zgodnego z tradycyjnym modelem rodziny, promować normalną rodzinę - mówił Starosta.

 

Jacek Sapa z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny wyraził swój entuzjazm w związku ze startem kampanii na terenie powiatu wołomińskiego. „Program służy odbudowie zaufania i życzliwości pomiędzy szkołą a rodzicami. Chcemy, aby rodzice byli pewni, że ich dziecko będzie dobrze wychowywane i uczone, a nie deprawowane. Oferta edukacyjna musi być pewna i bezpieczna” – podkreślał.

 

Kolejnym punktem programu było odczytanie deklaracji przystąpienia do programu i podpisanie jej przez dyrektor Nowińską-Mróz oraz przedstawicieli Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny - Prezesa Jacka Sapę i Wiceprezes Kamilę Klechę. Uroczyście wręczono Certyfikat dla Zespołu Szkół w Zielonce oraz pozostałym szkołom, które przystąpiły do programu.

 

Wśród 20 placówek, które odebrały w tym dniu Certyfikat, znalazły się:

 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach

 

2. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

 

3. Zespół Szkół w Wołominie

 

4. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

 

5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie

 

6. Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu

 

7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce

 

8. Zespół Szkół  im. Zofii Solarzowej w Miąsem

 

9. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Ząbkach

 

10. Gimnazjum nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

 

11. I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie

 

12. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

 

13. Szkoła Podstawowa w Klembowie

 

14. Gimnazjum im. gen. Franciszka Żymirskiego w Klembowie

 

15. Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie

 

16. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

 

17. Publiczne Gimnazjum nr 1  im. Jana Pawła II w Ząbkach

 

18. Szkoła Podstawowa im. POW w Zespole Szkół w Ostrówku

19. Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Ostrówku

 

20. Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce

 

Następnie wykonano wspólne zdjęcie i symbolicznie „wmurowano” Certyfikat w holu głównym Szkoły.

 

Po zakończeniu części oficjalnej, zebrani goście udali się na poczęstunek, podczas którego długo trwały rozmowy w kuluarach.

 

 


 

 


 

 

Dzień otwarty

 

Dzień otwarty w ZDZ Radzymin

 

Koleżanki i koledzy,

Jesteście dla nas bardzo ważni. Dlatego zorganizowaliśmy dzień otwarty naszej szkoły, byście mogli bez żadnych wątpliwości dokonać właściwego wyboru.

Zostańcie z nami!- zachęcali uczniowie i nauczyciele ZDZ.

Nasza szkoła to wieloletnia tradycja i doświadczenie w zakresie kształcenia w różnorodnych zawodach.

20 marca 2014 roku odwiedziło nas dużo gimnazjalistów z wielu szkół, zapoznając się z ofertą edukacyjną.

Najpierw uczniowie przeszli do Sali, gdzie odbywała się multimedialna prezentacja, przygotowana przez panią Iwonę Jaworską, ukazująca historię, dokonania i osiągnięcia zarówno szkoły, jak i Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w którym znajduje się nasza placówka. Następnie odbył się pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu naszych uczniów, pod nadzorem pana Marka Szulca. Pokaz ten wzbudził wielkie zainteresowanie. Później uczniowie przeszli do sali, w której panowie Władysław Kolatorski i Stanisław Jaworski wraz z młodzieżą zaprezentowali zawody: mechanik pojazdów samochodowych i stolarz. Zostały pokazane dawne i dzisiejsze urządzenia oraz części. Omówiono fachowo szczególnie zawód stolarza, który ma wieloletnią tradycję w naszej szkole. W następnej sali przyszłe fryzjerki demonstrowały najmodniejsze fryzury, a kandydatki na manicurzystki malowały paznokcie gościom. Panie Mirosława Góral i Agnieszka Gajdek służyły fachowymi radami i odpowiadały na pytania gimnazjalistów. W kolejnej sali uczniowie - sprzedawcy, pod opieką pani Agaty Ołowni – Sarny i pani Anny Burzy opowiadali o swoim zawodzie, pokazując jak wyglądał dawniej, a jak dziś, zawód sprzedawcy. Ostatnia sala to kucharze, cukiernicy i piekarze. Pani Iwona Jaworska oraz cukiernicy opowiadali o różnorodnych wypiekach. Piekarze z panią Edytą Horodelską przedstawiali poszczególne procesy wypieku pieczywa. Zawód kucharza został ukazany zarówno w teorii jak i w praktyce, ponieważ uczniowie razem z panią Tamarą Ziemichód – Jabłońską przygotowywali dla przybyłych gimnazjalistów i ich opiekunów poczęstunek.

 

Wszyscy uczniowie przedstawiający kierunki kształcenia byli w strojach odpowiednich do prezentowanego zawodu.

 

Na zakończenie odwiedzający nas goście otrzymali torby z upominkami, które ufundował dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego, pan Jerzy Stwora.

 

Głównym koordynatorem całego przedsięwzięcia była pani dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej pani Hanna Rostek – Sobańska. Wszystkie grupy mogły liczyć na pomoc pani Ewy Lenart – sekretarza naszej szkoły, pana Andrzeja Dziedzica – kierownika praktycznej nauki zawodu oraz miłych pań z naszego biura.

 

Krystyna Ziemichód

 

  

 

 

 

 

 

 


 

 VI HALOWY TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ CHŁOPCÓW O PUCHAR DYREKTORA ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RADZYMINIE 

            W dniu 04 lutego 2014 r. o godzinie 9.00 w hali sportowej ROKiS odbył się VI Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w którym o miano najlepszej drużyny rywalizowały zespołychłopców ze wszystkich szkół średnich z terenu Miasta i Gminy Radzymin. Uroczystego otwarcia turnieju dokonali,Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego Pan Jerzy Stwora oraz Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej Pani Hanna Rostek-Sobańska.

Celem turnieju było:

- promocja i popularyzacja halowej piłki nożnej wśród uczniów szkół średnich Gminy Radzymin

- integracja społeczności szkolnych

- wyłonienie najlepszych szkolnych zespołów

- propagowanie zdrowego stylu życia oraz właściwej rywalizacji sportowej wśród młodzieży szkolnej

- zdobywanie doświadczenia na przyszłość w realizacji imprez sportowych na szczeblu gminnym,

służącym promocji szkoły

W turnieju udział wzięły dziewięcioosobowe reprezentacje chłopców z następujących szkół:

- Zespół Szkół Terenów Zieleni

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (drużyna klas I i II oraz drużyna klas III)

- LO im. C. K. Norwida

- Zespół Szkół z Wołomina

W grze brało udział 5 zawodników (bramkarz i czterech zawodników w polu) a czas gry wnosił

2 x 7min.Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym” a w wyniku rywalizacji sportowej kolejność miejsc przedstawiała się następująco:

I miejsce          -          LO im. K. C. Norwida w Radzyminie 

II miejsce         -          Zasadnicza Szkoła Zawodowa (uczniowie klas III)                 

III miejsce        -          Zespół Szkół Terenów Zieleni 

IV miejsce        -          Zespół Szkół z Wołomina

V miejsce         -          Zasadnicza Szkoła Zawodowa (uczniowie klas I i II)  

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano:

Mariusza Rolę ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Najlepszym bramkarzem turnieju uznano:

Krystiana Pisarka ucznia LO im. K. C. Norwida w Radzyminie          

Turniej przebiegał bez zakłóceń, w miłej i sportowej atmosferze. Trzy pierwsze zespoły otrzymały dyplomy oraz puchary, a wyróżniający się zawodnicy uhonorowani zostali pamiątkowymi statuetkami ufundowanymi i wręczonymi przez Dyrektora Zakładu Doskonalenia Zawodowego Pana Jerzego Stworę oraz Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej Panią Hannę Rostek- Sobańską.

Nagrodami dodatkowymi dla wszystkich startujących zespołów były piłki nożne.

                                                                      

Prowadzącym rozgrywki oraz sędzią głównym był Pan Marek Szulc.


 

 

 

 
I Gminny Turniej Wiedzy Przedmedycznej „Pierwsza Pomoc”

W poniedziałek 29 kwietnia 2013 w świetlicy Zespołu Szkół Zawodowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Radzyminie odbył się I Gminny Turniej wiedzy przedmedycznej „Pierwsza Pomoc”, zorganizowany pod  patronatem  burmistrza Radzymina Zbigniewa Piotrowskiego. W imprezie udział wzięło sześć  drużyn ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Radzymin.

Celem turnieju było nabycie oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a także pokonywanie barier i przyjmowanie aktywnej postawy w przypadku  zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka.


Do turnieju stanęły trzyosobowe zespoły, reprezentujące następujące szkoły:

- Zasadniczą Szkołę Zawodową Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie
- Technikum Terenów Zieleni w Radzyminie
- Gimnazjum ze Słupna
- Gimnazjum z Załubic
- Gimnazjum nr 1 z Radzymina
- Gimnazjum nr 2 z Radzymina         

Inicjatywa tego turnieju  skierowana była przede wszystkim do młodzieży uczącej się udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Turniej składał się z trzech części:

- Testu składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru.
- Części teoretycznej składającej się z czterech kolejek pytań losowo wybranych
   a, obejmujących  całość wiedzy z pierwszej pomocy nauczanej w szkołach
   w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.
- Części praktycznej w czasie której drużyny prezentowały swoje umiejętności
   na jedno losowo wybrane zadanie.

Turniej oceniała komisja sędziowska w składzie:
- Dr nauk medycznych pan Paweł Syzdół
- Naczelnik OSP w Radzyminie pan Grzegorz Łapiński.
- Pracownik służby zdrowia pani Katarzyna Urban.
- Studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pani Eliza Sobańska.

Młodzieżowe zmagania ratownicze uważnie obserwowali: Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie – Jerzy Stwora, wspierający ideę konkursu burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski oraz dyrektorzy i opiekunowie startujących szkół, młodzież szkolna.
Tegoroczny konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie drużyny osiągały zarówno  w wyjątkowo trudnej części pisemnej, jak i w praktycznym sprawdzianie wiedzy i umiejętności wysokie wyniki. Na szczęście jednak, na premiowanych nagrodami miejscach  nie zaistniała potrzeba prowadzenia dogrywki. Jedną
z atrakcji tegorocznego turnieju  był pouczający wykład  przeprowadzony przez dr nauk medycznych pana Pawła Syzdoła.
     
W klasyfikacji końcowej turnieju poszczególne zespoły zajęły następujące miejsca:

- I miejsce zajęła drużyna z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radzyminie

- II miejsce zespół z Gimnazjum  nr 1 w Radzyminie

- III miejsca zespół z Gimnazjum w Słupnie
                                                                                  
- IV miejsce zespół z Technikum Terenów Zieleni w Radzyminie
                                                                     
- V miejsce  zespół z Gimnazjum z Załubic
                                                                                                      
- VI miejsce zespół z Gimnazjum nr 2 z Radzymina

                                                      
Gratulujemy wszystkim uczestnikom  naprawdę dużej wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach, która to z każdym  rokiem jest wyższa, a także opiekunom za solidne przygotowanie młodzieży do konkursu.
      

Wielkie słowa podziękowania należą się Dyrektor  Zasadniczej Szkoły Zawodowej pani Hannie Rostek-Sobańskiej  za duży  wysiłek organizacyjny włożony w przygotowanie
i przeprowadzenie turnieju.

Wszystkie zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe, natomiast pozostałym  zespołom oraz ich opiekunom wręczone zostały dyplomy uczestnictwa oraz podziękowania .

Turniej zorganizował i przeprowadził mgr inż.  Marek Szulc (nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa)

 


 

 

 

 

 


 

Dzień Edukacji Narodowej

 Dnia 11 października 2013 r. o godzinie 11.00 odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, której głównym punktem, jak co roku było Ślubowanie klas pierwszych. Młodzież szkolna prezentowała się okazale, bo wszyscy byli ubrani na galowo.
 Najpierw wniesiono sztandar szkoły, a następnie odśpiewano hymn. Pani dyrektor powitała wszystkich serdecznie, szczególnie p. Jerzego Stworę – dyrektora ZDZ w Radzyminie oraz księdza prałata Stanisława Kucia, który był pełen uznania za wzorowo zaśpiewany hymn. Następnie rozpoczęło się ślubowanie klas pierwszych, po którym wychowawczynie p. Hanna Rostek-Sobańska i p. Tamara Ziemichód-Jabłońska wręczyły swoim uczniom piękne akty ślubowania. Pani dyrektor życzyła pierwszoklasistom samych dobrych ocen oraz zadowolenia z nabytych umiejętności.

Później zostały wręczone nagrody dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz pracy na rzecz szkoły, które otrzymali:
p. Krystyna Ziemichód , p. Władysław Kolatorski oraz p. Marek Szulc.

Całą akademię uświetnił występ artystyczny uczniów klas pierwszych, którzy popisali się swoim kunsztem recytatorskim i aktorskim.
Na zakończenie p. dyrektor podkreśliła rangę zawodu nauczyciela oraz jego posłannictwo. Mówiła o trudach, ale
i ogromnej satysfakcji z wykonywania tego zawodu. Młodzież w ramach podziękowania wręczyła nauczycielom piękne czerwone róże.
 

 

 

 

  

 


 


 

 Wycieczka „Śladami Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

 

„Współczesna historia cywilizacji zna mało
wydarzeń posiadających znaczenie większe
od bitwy pod Warszawą w 1920 roku”.
Lord d’Abernon - szef brytyjskiej misji
dyplomatycznej w Polsce w 1920 r.

 

   Tradycją Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Radzyminie stało się organizowanie dla nowo przyjętych uczniów klas pierwszych wycieczek do miejsc pamięci narodowej związanych z bitwą warszawską 1920 roku. Jest to jeden z elementów wychowania patriotycznego, tym bardziej, że nasza Szkoła nosi imię kpt. Stefana Pogonowskiego, jednego z bohaterów „Cudu nad Wisłą”.
   23 października 2013 r. prawie 50-osobowa grupa uczniów klas pierwszych, pod opieką Pani dyrektor Hanny Rostek-Sobańskiej oraz nauczycieli: Mirosławy Góral i Władysława Kolatorskiego udała się na kilkugodzinny objazd po polu historycznej bitwy sprzed 93 lat.
   Najpierw udaliśmy się do Mokrego, gdzie przy obelisku poświęconym majorowi Stefanowi Walterowi - dzielnemu dowódcy 29 pułku strzelców kaniowskich – uczniowie zapoznali się z okolicznościami wybuchu wojny polsko-sowieckiej oraz przygotowaniami do dramatycznej obrony Warszawy przed inwazją bolszewicką w sierpniu 1920 roku. Kilkuminutowa prelekcja - której bohaterem był major Walter - uświadomiła uczniom, na czym polegało znaczenie zwycięstwa pod Warszawą dla przyszłych losów Polski, a także całej Europy. Ponadto pierwszoklasiści zrozumieli, na czym polegał patriotyzm w przełomowych momentach  dla naszego narodu.
   Następnie wszyscy udali się na Cmentarz Poległych w Radzyminie. Zwiedzanie tej słynnej nekropolii rozpoczęto od lądowiska papieskiego, skąd w czerwcu 1999 roku swoją wizytę rozpoczynał Ojciec Święty Jan Paweł II. Historia cmentarza, gdzie spoczywa ponad 300 obrońców Warszawy, którzy zapłacili najwyższą cenę walcząc w obronie Warszawy przed agresją sowiecką wprawiła wszystkich w zadumę oraz podniosły nastrój. Przy cmentarnej Kaplicy, gdzie znajdują się urny z ziemią przywiezioną z miejsc obficie zroszonych krwią Polaków m.in. z Katynia oraz cmentarzy żołnierzy polskich 1920 r. w Grodnie, Nowogródku i Wołkowysku, uczniowie zapalili znicze i w ten sposób uczcili pamięć poległych obrońców Ojczyzny.
   Na trasie wycieczki nie mogło zabraknąć pomnika w Wólce Radzymińskiej, poświęconego Patronowi naszej Szkoły kapitanowi Stefanowi Pogonowskiemu. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z biografią „Bohatera Radzymina” i skomplikowanymi dziejami naszego narodu na początku XX wieku. Chwila refleksji nad przeszłością oraz bohaterstwem  kpt. Pogonowskiego, którego postawa może być wzorem dla współczesnej młodzieży, miała ogromny walor wychowawczy.
   Ostatnim etapem naszej wycieczki była wizyta w Ossowie, gdzie poległ ksiądz Ignacy Skorupka, kapelan 236. Pułku piechoty Legii Akademickiej. Oprócz cmentarza żołnierzy polskich poległych pod Ossowem 14 sierpnia 1920 r., uczniowie odwiedzili tzw. „Dolinkę smoleńską” poświęconą 96 ofiarom tragedii pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 r. Na zakończenie wszyscy zgromadzili się obok drewnianego krzyża, gdzie poległ ks. mjr Ignacy Skorupka.
   Czterogodzinna wycieczka była niezwykle interesującą, żywą lekcją historii. Jej uczestnicy poznali nie tylko najważniejsze wydarzenia związane z „Cudem nad Wisłą” i bohaterów zmagań na przedpolach Warszawy, ale mogli również osobiście zobaczyć miejsca, które na trwałe wpisały się w narodową tradycję.
   Podczas jednego ze spotkań z wiernymi Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa: „Narody, które tracą pamięć, tracą życie”. Dlatego kultywując tradycję związaną z bitwą warszawską 1920 roku dajemy wyraz przywiązania do własnej tożsamości narodowej.
   Nie ulega wątpliwości, że wychowanie patriotyczne jest jednym z atutów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radzyminie.
 
Opr. W. Kolatorski