PRACODAWCO!

  • Operator koparki jednonaczyniowej do 0,8 m3, klasa III
  • Operator ładowarki jednonaczyniowej do 2,5 m3 klasa III


Zakres szkolenia:

Użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparki, technologia robót koparki, zajęcia praktyczne koparki. Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz książeczka operatora wydawane przez Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego