Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego umożliwiającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, zgodnie z ustawą systemie oświaty. Siedziba placówki znajduje się w Radzyminie, przy ul. Komunalnej 6. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wołomińskiego pod numerem 8/2004 zaświadczenie o wpisie Nr 316/K/92, z późniejszymi zmianami. Organem prowadzącym placówkę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie

jest jednostką szkoleniową i produkcyjną z kilkudziesięcioletnią tradycją i doświadczeniem w:


Prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1970 roku. Jest jedną z najstarszych firm szkoleniowych w powiecie wołomińskim.Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2009 w zakresie działalności edukacyjnej w systemie kursowo-seminaryjnym i szkolnym. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie posiada akredytację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) w zakresie usług szkoleniowych, potwierdzony certyfikatem Nr 263/2004.

Oferujemy także miejsca noclegowe w okolicach Warszawy (Radzymin).

Kształcenie młodzieży i dorosłych
realizowane jest w systemie stacjonarnym dziennym, wieczorowym i zaocznym, w oparciu o posiadane placówki szkolno-dydaktyczne:


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie organizuje kursy i szkolenia na zlecenie pracodawców, instytucji rynku pracy oraz osób fizycznych dostosowując program, formę i czas trwania do potrzeb zleceniodawcy. W swojej ofercie posiada kilkadziesiąt rodzajów kursów i szkoleń z których najczęściej organizowane są:


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie swoją działalność produkcyjną i handlową w obszarze MEBLE prowadzi pod szyldem znaku towarowego"mebleradzymin". Od kilkunastu lat jest jednym z największych producentów mebli na zamówienie na naszym lokalnym rynku usług. Odbiorcami usług są zakłady, przedsiębiorcy i instytucje oraz osoby indywidualne dla których to wykonywane są meble biurowe zwykłe i specjalistyczne, kuchnie garderoby, sypialnie, biblioteki, zabudowy wnękowe z drzwiami przesuwanymi w systemach INDECO. Nowoczesny park maszynowy, zgrana doświadczona załoga oraz profesjonalni projektanci zapewniają wykonanie usługi na najwyższym gwarantowanym poziomie. Zakres oferty obejmuje projektowanie, wykonawstwo, dostawę i montaż mebli zgodnie z mottem zakładu "od projektu do realizacji"

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie od grudnia 2011 jest członkiem zwyczajnym "Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński", której misją jest mobilizacja społeczności lokalnej na rzecz wykorzystania rybackich tradycji i potencjału obszaru Zalewu Zegrzyńskiego dla budowania konkurencyjnego i innowacyjnego regionu w myśl zasad zrównoważonego rozwoju.