Zakres kursu:

Moduły BASE

B1 Podstawy pracy z komputerem

B2 Podstawy pracy w sieci

B3 Przetwarzanie tekstów

B4 Arkusze kalkulacyjne

Moduły STANDARD

S1 Użytkowanie baz danych

S2 Grafika menedżerska i prezentacyjna

S3 IT security

S4 Edycja obrazów

S5 Zarządzanie projektami

S6 Web editing

S7 Współpraca online

S8 CAD

S9 Rozwiązywanie problemów technicznych

Moduły ADVANCED

A1 Zaawansowane przetwarzanie tekstów

A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne

A3 Zaawansowane użytkowanie baz danych

A4 Zaawansowana grafika


Czas trwania: Do 100 godzin

Wymagania:

znajomość podstaw obsługi komputera


Zaświadczenia i certyfikaty:

po zdaniu egzaminu z zakresu  ECDL BASE (cztery moduły) uczestnik uzyskuje Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) uznawany przez kraje Unii Europejskiej. 

Certyfikat ECDL Profile można uzyskać po zdaniu dowolnej liczby egzaminów ECDL lub zaakceptowanych przez Fundację ECDL (EPP – Endorsed Product Program), pod warunkiem że co najmniej jeden z nich należy do grupy BASE/STANDARD/ADVANCED. Można więc na jednym certyfikacie ECDL Profile umieścić egzaminy z grupy BASE, z grupy STANDARD, zaawansowane (z grupy ADVANCED), a także certyfikaty EPP e-Nauczyciel, EPP e-Urzędnik, czy EPP GIS. 

Atuty:

przygotowanie do egzaminów ECDL


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.