Zakres kursu:

przygotowanie słuchaczy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu merytorycznej wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia organizacji oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Kurs szczególnie przydatny dla osób wiążących swą przyszłość zawodową z prowadzeniem własnej firmy


Czas trwania: 30 godzin

Wymagania:

ukończony 18. rok życia


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Atuty:

poznanie zasad zakładania, prowadzenia i rozliczeń działalności gospodarczej, zasad marketingu i marketingu-mix, nabycie umiejętności przeprowadzania analizy otoczenia SWOT, wykorzystanie public relations, informację nt. zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej: kredytów bankowych, funduszy strukturalnych, innych źródeł finansowania.


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.