Zakres kursu:

wybrane zagadnienia dotyczące działalności gospodarczej; podstawy rachunkowości; inwestycje krótkoterminowe; rozrachunki i ich ewidencja księgowa; rzeczowe aktywa obrotowe; aktywa trwałe: dokumentacja, amortyzacja, wycena, ewidencja; koszty działalności gospodarczej i ich rozliczenie, kalkulacja kosztów; przychody i koszty związane z ich osiągnięciem, ustalenie wyniku finansowego; elementy prawa podatkowego; prowadzenie podatkowej księgi przychodów
i rozchodów; podstawy komputerowej obsługi programów księgowych

Istnieje możliwość rozszerzenia kursu o dodatkowe moduły:

  • obsługa programu użytkowego „Symfonia”
  • obsługa programu użytkowego „Płatnik”
  • pracownik ds. kadrowych
  • pracownik ds. płacowych
  • fakturowanie
  • obsługa komputera

Czas trwania: średnio 100 godzin

Wymagania:

ukończony 18. rok życia, średnie wykształcenie, znajomość podstaw obsługi komputera


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Atuty:

przygotowanie słuchaczy do pracy w działach księgowości różnych podmiotów gospodarczych


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.