Zakres kursu:

obowiązujące przepisy w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV, bhp, organizacja pracy, ochrona przeciwporażeniowa, ratownictwo, instalacje elektroenergetyczne i zabezpieczenia do 1 kV, urządzenia oświetlenia elektrycznego wewnętrznego, elektryczne urządzenia napędowe, prostowniki i akumulatory, rozdzielnice


Czas trwania: 6-20 godzin lekcyjnych

Wymagania:

ukończony 18. rok życia, praktyka


Zaświadczenia i certyfikaty:

po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje uprawnienia typu „E"

 

Atuty:

po pozytywnym postępowaniu sprawdzenia kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego - państwowe zaświadczenie uprawniające do obsługi żurawi przenośnych.


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.