Zakres kursu:

przygotowanie do bezpiecznego wykonywania czynności na określonym stanowisku pracy


Czas trwania: od 8 do 16 godzin

Wymagania:

nie ma wymagań


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2014 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz.1860 z późń.zm.)

Atuty:

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa pracy, zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników ,zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy , analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych , organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, , okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka, udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku, problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.