Zakres kursu:

nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu magazyniera wraz z umiejętnością obsługi komputera / wózków jezdniowych


Czas trwania: od 80 do 200 godzin

Wymagania:

wykształcenie zawodowe


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN, po zdaniu egzaminu –uprawnienia UDT

Atuty:

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością materialną i organizacją pracy, podstawowe zasady naliczania podatku VAT gospodarkę magazynową, obsługę komputera, komputerowe zarządzanie obrotem, typy stosowanych wózków jezdniowych, budowę wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, praktyczną naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków. Istnieje możliwość rozszerzenia kursu o dodatkowe moduły: kasy fiskalne i fakturowanie, a także zorganizowania egzaminu zewnętrznego dla kierowców wózków jezdniowych sprawdzającego kwalifikacje przed komisją UDT


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.