Zakres kursu:

przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli, pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bhp z uwzględnieniem poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne, próbne wykonanie wymiany butli przez kierowcę wózka pod nadzorem instruktora, omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę.


Czas trwania: 8 godzin

Wymagania:

ukończony 18. rok życia, posiadanie uprawnień kierowcy wózków jezdniowych zasilanych gazem propan-butan, zaświadczenie lekarskie


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Atuty:

uzyskanie wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach zasilanych gazem, podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i dla zdrowia występujących przy wymianie butli, sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i warunkach awaryjnych


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.