Zakres kursu:

Użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko-ładowarek, technologia robót, zajęcia praktyczne


Czas trwania: 176 godzin

Wymagania:

Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności


Zaświadczenia i certyfikaty:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Książeczka operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień + stosowne świadectwo

Atuty:

Przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.