Zakres kursu:

organizacja komórki ds. płac; systemy wynagradzania, wynagrodzenie i jego składniki; lista płac - składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy; wpłaty na PFRON, naliczanie Zakładowych Funduszy Socjalnych; świadczenia pieniężne finansowane przez ZUS. Może być samodzielną jednostką kursową lub modułem uzupełniającym


Czas trwania: 32. godziny lekcyjne

Wymagania:

ukończony 18. rok życia, średnie wykształcenie


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Atuty:

przygotowanie do podjęcia pracy w komórkach płacowych firm i instytucji, uzupełnienie wiedzy do kursów administracyjno-biurowych


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.