Zakres kursu:

zasady korzystania z programu i jego elementy składowe, zakładanie nowej firmy, zarządzanie płacami w firmie, tworzenie okresu rozliczeniowego, ewidencja pracownika, wprowadzanie różnych sposobów wynagradzania, rozliczanie składek ZUS, automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń z miesiąca na miesiąc, tworzenie wzorców systemów wynagrodzeń, przechowywanie informacji w systemie, wydruki deklaracji PIT, przesyłanie danych do programu "Płatnik", wykonywanie comiesięcznych i rocznych rozliczeń, zamykanie okresów rozliczeniowych, przesyłanie polecenia księgowania danych płacowych do programu "Symfonia" - moduł finansowo-księgowy". Może być samodzielną jednostką kursową lub modułem uzupełniającym.


Czas trwania: 20 godzin lekcyjnych

Wymagania:

ukończony 18. rok życia, średnie wykształcenie, znajomość zagadnień kadrowo-płacowych, znajomość obsługi komputera


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Atuty:

zapoznanie z obsługą programu "Symfonia" - moduł kadrowo-płacowy, uzupełnienie wiedzy do kursów administracyjno-biurowych


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.