Zakres kursu:

zasady organizacji komórki ds. kadrowych, zasady rekrutacji pracowników, wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, wybrane zagadnienia z bhp. Może być samodzielną jednostką kursową lub modułem uzupełniającym.


Czas trwania: 30 godzin lekcyjnych

Wymagania:

ukończony 18. rok życia, średnie wykształcenie


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Atuty:

przygotowanie do podjęcia pracy w komórkach kadrowych firm i instytucji


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.