Zakres kursu:

Kurs składa się z kilku zagadnień, które można dobrać stosownie do potrzeb uczestnika:

  • moduł Kadry (30 godz.):organizacja komórki do spraw kadrowych, adaptacja i doskonalenie zawodowe, wybrane zagadnienia prawa pracy i bhp
  • moduł Płace (32 godz.):organizacja pracy specjalisty ds. płac, finanse, podatki, sporządzanie listy płac, ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników z tytułu ubezpieczeń społecznych, rozliczanie innych świadczeń niż  wynagrodzenia ze stosunku pracy, zasiłki, rozliczanie funduszu pracy, gwarantowanych świadczeń pracowniczych
  • moduł „Płatnik” (8 godz.),
  • moduł „Symfonia” (20 godz.): obsługa programów użytkowych

Czas trwania: 90 godzin lekcyjnych

Wymagania:

ukończony 18. rok życia, średnie wykształcenie


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(Dz. U. z 2014 poz. 622)

Atuty:

przygotowanie do pracy w działach kadrowo-płacowych firm i instytucji


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.